Två snögubbar på en träkälke.
Ange rätt siffra: + 3 = 5

Träkälke

På en träkälke far de två snögubbarna ner för backen. Snön yr omkring dem. Det går fort. De håller ett fast tag i handtagen för att hålla sig kvar. Den lilla gubben längst fram måste hålla hårt i hatten för att den inte ska trilla av.